تورج منتظری شاه توریانرژی

1-هدف اصلی علم فیزیک چیست؟

هدف اصلی فیزیک، کشف و بیان قانون‌هایی است که پیدایش پدیده‌ها از آن‌ها پیروی می‌کند.

2-شرایط لازم برای آزاد شدن انرژی شیمیایی چیست؟

برای آزاد شدن انرژی شیمیایی یک تغییر شیمیایی لازم است.

3-انرژی شیمیایی با یکای کیلوژول بر گرم، چه چیزی را مشخص می‌کند؟

مشخص می‌کند که هر گرم از ماده‌ی غذایی یا سوخت، بر اثر واکنش‌های شیمیایی، چند کیلوژول انرژی آزاد خواهد کرد.

4-منظور از آهنگ مصرف انرژی چیست؟ نام دیگر آهنگ مصرف انرژی چیست؟

منظور این است که در یکای زمان(مثلا در یک دقیقه،ثانیه یا ساعت)چه مقدار انرژی مصرف می‌شود. نام دیگر آهنگ مصرف انرژی، توان مصرفی است.

5-منظور از انرژی جنبشی چیست؟ این انرژی از چه رابطه‌ای به دست می‌آید؟

انرژی که اجسام متحرک صرفا به دلیل حرکتشان دارند، انرژی جنبشی نام دارد:

6-هنگامی که سماور برقی پر از آبی را روشن می‌کنیم، چه تبدیل انرژی صورت می‌گیرد؟ هنگام قرار دادن ظرف پر از آب، روی شعله چه طور؟

انرژی الکتریکی به انرژی درونی تبدیل می‌شود.انرژی شیمیایی به انرژی درونی تبدیل می‌شود.

7-منظور از انرژی درونی  چیست؟ معمولا بالا رفتن این انرژی به چه صورتی آزاد می‌شود؟

به مجموعه انرژی‌های ذره‌های سازنده‌ی یک جسم، انرژی درونی می‌گویند. افزایش انرژی درونی، معمولا به صورت افزایش دمای جسم آشکار می‌شود.

8-با مالیدن کف دست‌ها به هم، انرژی جنبشی دست به چه انرژی تبدیل می‌شود؟

انرژی دست‌ها به انرژی درونی تبدیل می‌شود و به همین دلیل، کف دست‌ها گرم تر می‌شود.

9-سرعت توپی که بر روی زمین در حال حرکت، رفته‌رفته کاهش می‌یابد. انرژی جنبشی توپ چه می‌شود؟

انرژی جنبشی توپ به انرژی درونی تبدیل می‌شود و سبب گرم تر شدن توپ، زمین و هوا می‌شود.

10-هنگامی که پنکه‌ی روشنی را خاموش می‌کنیم، انرژی جنبشی پره‌های آن چه می‌شود؟

انرژی جنبشی پره‌ها، به انرژی درونی هوا و پره‌ها تبدیل می‌شود.

11-اصطلاح تلف شدن انرژی معمولاً در چه مواردی به کار می رود؟ منظور از واژه‌ی اصطکاک چیست؟

هنگام مالش دو سطح به یک دیگر مقداری انرژی، به انرژی درونی دو سطح تبدیل می‌شود و چون این انرژی درونی عملا قابل‌استفاده نیست، در مورد آن از اصطلاح تلف شدن صحبت می‌شود. هنگامی که مالش دو سطح به یک دیگر سبب پدید آمدن انرژی درونی می‌شود، می‌گویند بین دو سطح اصطکاک وجود دارد.

12-موردی را نام ببرید که در آن، افزایش انرژی درونی جسم به صورت گرم تر شدن آن ظاهر نمی‌شود؟

هنگامی که با یک شعله، به مقداری یخ، انرژی می‌دهیم،انرژی شیمیایی به انرژی درونی یخ تبدیل می‌شود و بر اثر افزایش انرژی درونی، یخ ذوب می‌گردد؛اما دمی یخِ در حال ذوب شدن و دمای حال از ذوب یخ، یکسان(صفر درجه سلسیوس)است.

13-قانون پایستگی انرژی چه چیز را بیان می‌کند؟

انرژی یک جسم، هیچ‌گاه از بین نمی رود و خودبه‌خود نیز به وجود نمی‌آید و همواره پایسته می‌ماند، مگر این که مقداری از آن را به جسم دیگری و یا این که از جسم دیگری دریافت کند.

14-قانون پایستگی انرژی را برای توپی به کار ببرید که با یک، ضربه شروع به حرکت می‌کند.

تا وقتی به توپ ضربه‌ای زده نشود باید انرژی آن پایسته بماند، یعنی توپ باید ثابت بماند. در اثر ضربه مقداری انرژی به توپ منتقل می‌شود و به همین دلیل، توپ شروع به حرکت می‌کند.

15-در راه رفتن انسان، قانون پایستگی انرژی چگونه قابل توضیح است؟

در بدن انسان انرژی شیمیایی تولید می‌شود و هنگام راه رفتن مقداری از این انرژی به انرژی جنبشی تبدیل‌شده و مقداری نیز تلف می‌شود. به بیانی دیگر انرژی پایسته می‌ماند یا از نوعی به نوع دیگر تغییر نمی‌کند.

16-اتومبیلی که ساکن است، توسط راننده‌ای روشن‌شده و در یک جاده‌ی افقی به حرکت در می‌آید. قانون پایستگی انرژی را برای آن توضیح دهید.

با روشن شدن اتومبیل و سوختن بنزین،انرژی شیمیایی بنزین به انرژی جنبشی تبدیل می‌شود. به بیانی دیگر انرژی اتومبیل تغییر نکرده است؛ بلکه از حالتی به حالت تبدیل‌شده است.

17-منظور از انرژی پتانسیل گرانشی چیست؟ برای جسمی که در ارتفاع h از سطح زمین است، این انرژی از چه رابطه‌ای به دست می‌آید؟

به نوعی از انرژی که جسم، صرفا به دلیل ارتفاعش از سطح زمین به دست می‌آورد، انرژی پتانسیل گرانشی می‌گویند. که از رابطه‌ی به دست می آید.

18-منظور از انرژی پتانسیل گرانشی کشسانی چیست؟در چه صورت این انرژی برابر صفر است؟

به انرژی ذخیره‌شده در فنر کشیده یا فشرده‌شده، انرژی پتانسیل کشسانی فنر می‌گویند.این انرژی زمانی که فنر طول عادی خود را دارد، صفر است.

19-در اسباب‌بازی‌ها کوکی، انرژی لازم برای حرکت آن‌ها از کجا به دست می‌آید؟

انرژی پتانسیل ذخیره‌شده در کوک که شبیه به فنر است، به انرژی جنبشی تبدیل‌شده و اسباب‌بازی را به حرکت در می‌آورد.

20-منظور از منابع انرژی تجدید ناپذیر چیست؟ مثال‌هایی از این انرژی بزنید.

این انرژی را تنها یک بار می‌توان مصرف کرد و منابع آن محدود است و پس از مدتی تمام می‌شود، مانند سوخت‌های فسیلی و هسته‌ای.

21-منظور از سوخت‌های فسیلی چیست؟ مهم‌ترین مشکل این‌گونه سوخت‌ها چیست؟

تنه‌ی پوسیده درختان و یا باقی‌مانده‌ی جانوران در زیر گل و لای طی میلیون‌ها سال به زغال‌سنگ، نفت و گاز تبدیل می‌شوند. به این مواد سوختنی سوخت‌های فسیلی می‌گویند. مهم‌ترین مشکل این‌گونه سوخت‌ها آلوده کرده محیط‌زیست توسط گازهای  و است.

22-منظور از شکافت هسته‌ای چیست؟ شکافت هسته‌ای معمولاً در کجا و توسط واکنشی با چه چیزی، روی می‌دهد؟منظور از سوخت‌های هسته‌ای چیست؟

شکافت هسته‌ای واکنشی است که طی آن یک هسته‌ی اتم سنگین(مانند اورانیوم یا توریم)شکافته و به هسته سبک تر تقسیم می‌شود و طی این واکنش انرژی قابل‌توجهی آزاد می‌شود.

این شکاف در راکتور انجام می‌شود. راکتور در واقع کوره‌ای است که سوخت آن به جای سوخت‌های فسیلی، ماده‌ای شکاف پذیر مانند اورانیوم است. شکافت هسته‌ای توسط واکنش با نوترون صورت می‌گیرد.

به موادی با هسته‌ی شکاف پذیر، سوخت هسته‌ای می‌گویند.

23-پنج مشکل بزرگ سوخت‌های هسته‌ای را نام ببرید.

1)منابع عناصر شکاف پذیر محدودند.

2)آماده سازی این عناصر برای فرایند شکافت، مشکل و پر هزینه است.

3)هسته‌ی اتم‌های شکاف پذیر، پرتوهای خطرناکی از خود گسیل می‌کند و کار با آن خطرناک است.

4)پسماند محصولات شکاف پذیر پرتوزا هستند و نگهداری و دفن آن‌ها، مسائل زیست‌محیطی بسیاری به دنبال دارد و پر هزینه است.

5)وقوع یک حادثه در راکتور ها، باعث بخش مواد پرتوزا در محیط‌زیست می‌شود و حفظ ایمنی راکتور ها پر هزینه است.

 

24-منظور از منابع انرژی تحدید پذیر چیست؟ نمونه‌هایی از این منابع را منابع را نام ببرید.

این منابع، تمام نمی‌شوند و معمولاً آلودگی ندارند.انرژی خورشیدی، باد، امواج دریا و انرژی زمین گرمایی از این نوع انرژی‌ها هستند.

25-سه روش جدید بهره‌گیری از انرژی خورشیدی را نام ببرید.

1)با استفاده از صفحه‌های خورشیدی می‌توان نور خورشید را به انرژی گرمایی تبدیل کرد و از آن برای تولید آب گرم خانگی استفاده کرد.

2)آب استفاده از آینه‌های مقعر بزرگ(کوره‌ی آفتابی)می‌توان پرتوهای خورشیدی را در ناحیه‌ای کوچک متمرکز کرد و از انرژی حاصل برای تبخیر آب در یک نیروگاه برق استفاده کرد.

3)با استفاده از سلول‌های خورشیدی می‌توان نور خورشی را مستقیم به الکتریسیته تبدیل کرد و به کمک الکتریسیته‌ی حاصل، دستگاه‌های برقی، مخابراتی و ماهواره‌ها را به کار انداخت.

26-علت مخالفت طرفداران محیط‌زیست با توربین‌های بادی چیست؟

پر سر و صدا بودن آن‌ها و خراب کردن منظره‌ی محیط‌زیست.

27-منظور از انرژی هیدرولیک(برق آبی)چیست؟

انرژی است که بر اثر ریزش آب از ارتفاع بلند به ارتفاع پایین تر، توسط یک توربین آبی به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود.

28-منظور از انرژی زمین گرمایی چیست؟چه گونه از این انرژی استفاده می‌کنند؟در چه صورتی تجدید پذیر خواهد بود؟

الف)به گرمای موجود در زیر سطح کره‌ی زمین، انرژی زمین گرمایی گفته می‌شود.

ب)می‌توان آب سرد را از طریق مجرایی ه صخره‌های داغ در عمق فرستاد و آن را از طریق مجرایی دیگر به صورت آب گرم یا بخار خارج نمود.

پ)باید انرژی برداشت‌شده بیش از انرژی ای که از طریق مرکز جایگزین می‌شود نباشد. همچنین باید مقدار آب تزریق‌شده و خارج‌شده برابر باشد.

29-منظور از سوخت‌های گیاهی(بیومس)چیست؟چگونه از این سوخت‌ها استفاده می‌کنند؟منظور از زیست گاز چیست؟

الف)به محصولات زراعی(مانند تفاله‌ی دانه‌های روغنی)، بقایای محصولات(مانند کاه)، گیاهان طبیعی که برای استفاده از چوب آن‌ها کشت می‌شوند و فضولات حیوانات و فاضلاب‌های انسانی سوخت گیاهی می‌گوییم.

ب)با تخمیر این سوخت‌ها توسط آنزیم ها و یا تجزیه‌ی آن‌ها توسط باکتری‌ها در نبود هوا می‌توان موادی چون الکل و گاز متان به دست آورد.

پ)زیست گاز مخلوطی از متان و کربن دی اکسید با انرژی حدود هفتاد درصد انرژی گاز طبیعی است.

30-هرگونه مصرف انرژی در آخر منجر به چه چیزی می‌شود؟

گرم شدن محیط

31-اتومبیلی را روشن کرده و بعد از مسافتی آن را متوقف می‌کنیم. توضیح دهید این عمل، چگونه منجر به گرم شدن محیط‌زیست می‌شود؟

با روشن کردن اتومبیل و سوختن بنزین بخش کوچکی از انرژی شیمیایی آزادشده و به انرژی جنبشی تبدیل می‌شود و بقیه آن موتور را گرم می‌کند. برای خنک کردن موتور آب رادیاتور دور آن می‌گردد. آب رادیاتور نیز توسط جریان هوا خنک می‌شود و در نتیجه هوا را گرم می‌کند. انرژی جنبشی اتومبیل نیز در اثر اصطکاک با جاده و ترمز کردن به انرژی درونی لاستیک‌ها، سطح جاده و هوا تبدیل می‌شود و صرف گرم کردن محیط می‌شود.

32-چگونه استفاده از یک نیروگاه برق که با یک سوخت فسیلی کار می‌کند، منجر به گرم شدن محیط‌زیست می‌شود؟

مقداری از انرژی شیمیایی سوخت به انرژی الکتریکی تبدیل‌شده و بقیه‌ی آن، صرف گرم کردن محیط می‌شود. انرژی الکتریکی تولیدشده برای منازل و کارخانه‌ها نیز صرف راه‌اندازی وسیله هایی می‌شود در نهایت محیط را گرم می‌کند. مثلا انرژی الکتریکی ای که صرف روشنایی می‌شود، با جذب نور حاصل توسط دیوارها و وسایل موجد باعث گرم شدن آن‌ها می‌شود.

33-چگونه می‌توان از آلودگی حاصل از گازهای متصاعد شده از سوخت‌های فسیلی را کاهش داد.

باید طراحی دستگاه‌های استفاده‌کننده از این سوخت‌ها به گونه‌ای باشد که عمل سوختن له طور کامل صورت گیرد. استفاده از صافی‌های مخصوص در مسیر خروج گازهای حاصل می‌تواند ذره‌های آلوده‌کننده‌ی هوا را جذب کند.

34-جمله‌های زیر را کامل کنید.

الف)در یک لامپ، انرژی  ......... به انرژی نورانی تبدیل می‌شود. الکتریکی 

ب)در یک شمع روشن، انرژی ............ به انرژی نورانی و انرژی درونی تبدیل می‌شود. شیمیایی

پ)در پنکه، انرژی الکتریکی به انرژی ........ تبدیل می‌شود. جنبشی 

ت)به وسیله‌ی  ........ ، می‌توانیم انرژی جنبشی را به انرژی درونی تبدیل کنیم. مالش دو سطح به یک دیگر

ث)در پر کردن باتری اتومبیل، انرژی  الکتریکی  به انرژی ........ تبدیل می‌شود. شیمیایی

 

نظرات   

 
+1 #1 کیمیا 1393-08-20 18:20
;-) :-) :P 8)
خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
عالی بود
دست شما درد نکنه
واقعا کمکم کرد.
نقل قول
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

خبرنامه پیامکی

خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از جدیدترین اخبار سایت مطلع میشوید

آمار بازدیدکنندگان

امروز270
دیروز320
ابن هفته270
این ماه3530
در مجموع503721

آی پی بازدیدکنندگان : 3.227.240.31
Unknown ? Unknown Tue 15 Oct 2019 00:03

تماس با ما

  • تلفن: 02122301935
شما اینجا هستید: خانه > جزوات > متوسطه دوره اول > دوم متوسطه > انرژی